Cultură şi învăţământ

Învăţământul 
În comuna Ighiu,invăţămatul  este reprezentat de către o şcolală generală şi câte o gradiniţă în fiecare localitate componenta astfel:
 ♦ şcoala generală cu clasele I - VIII " Mihai Eminescu" Ighiu - cu un numar de 9 săli de clasă, un numar de 120 elevi şi 15 cadre didactice;
 ♦ şcoala generală cu clasele I - IV "Pop Emil" Bucerdea Vinoasă - cu 2 săli de clasă, un efectiv de 18 elevi şi 2 cadre didactice;
 ♦ şcoala generală cu clasele I - VIII "Mihai Eminescu" Ighiel - cu 2 săli de clasă, 105 elevi şi 15 cadre didactice;
 ♦ şcoala generală cu clasele I - VIII din Şard - cu 11 săli de clasă, un efectiv de 173 elevi şi 11 cadre didactice;
 ♦ şcoala generală cu clasele I - VIII din Ţelna - nr. sali - 9, nr. elevi - 70, nr. cadre didactice - 10;
 ♦ grădiniţa cu program normal Ighiu -nr. săli de clasă - 2, nr. elevi - 42, nr. educatori - 2;
 ♦ grădiniţa cu program normal Bucerdea Vinoasă - nr. săli de clasă - 2, nr. elevi 33, nr. educatori - 2;
 ♦ grădiniţa cu program normal Ighiel - nr. săli - 2, nr. elevi - 35, nr. cadre didactice - 2;
 ♦ grădiniţa cu program normal Şard - nr. săli - 3, nr. elevi - 64, nr. cadre - 3;
 ♦ grădiniţa cu program normal Ţelna - nr. săli - 2, nr. elevi - 31, nr. cadre didactice - 2.

Cultura

În comună există o bibliotecă comunală ,,Mihai Eminescu,, fiind dotată cu un număr de 15.600 volume de carte şi 5 biblioteci şcolare.
În fiecare an în comuna Ighiu au loc manifestări culturale:
♦ Festivalul „Îmbrânzitul oilor"-marca înregistrata, în cadrul careia are loc un concurs de interpretare a cantecului popular pentru copii si tineret „Sus la Iezer, la izvor".(15 mai )
♦ Cununa grâului - evenimentul cuprinde activităţi cultural - artistice menite să evoce muncile tradiţionale de vara. O contribuţie importantă îşi aduce Asociaţia TRADITION GROUP şi Parohia Ortodoxă Bucerdea Vinoasă, această manifestare are loc în a doua jumătate a lunii august;
♦ Coborâtul oilor şi Târgul Verzei, se desfăşoară în satul Ighiu în perioada 26 octombrie în ziua de Sfântul Dumitru;
♦ Evenimentul „Fii satului" se desfăsoară în toate satele din comună. În Ighiu şi în Şard - de Rusalii, în Bucerdea Vinoasă împreună cu ,,Cununa Grâului,, (iulie - august), iar în Ţelna în mai la ,,Măsuratul oilor";
♦ "La porţile Mioriţei" festivalul cultural itinerant pe Valea Ampoiului care se desfăşoară înainte de prinderea Postului Paştelui.


Ansambluri populare

Iezerul Ighiu a fost înfiinţat în anul 2000 sub coordonarea doamnei instructor Angela Petruţa. Aceştia se impart in două grupuri feminine şi mixt încadrandu-se atât în domneniul vocal cât şi cel al dansului.

Asociaţia culturală Roua - Iezerul - Ighiu urmăreşte dezvoltarea unor activităţi de interes general şi local cât şi de grup, facilitându-se accesul la resurse private şi publice interne şi externe în interesul nepatrimonial al membrilor săi. Printre obiectivele propuse se pot enumera: stimularea creativităţii şi promovarea valorilor culturale tradiţionale , promovarea turismului şi agroturismului, creşterea contribuţiei comunităţilor în rezolvarea problemelor sociale, activităţi culturale şi sportive, editare şi publicare de materiale specifice activităţii asociaţiei sub forma de tipărituri sau format electronic.

Asociatia TRADITION GROUP - Bucerdea Vinoasă. Tradiţia împletirii unei cununi din grâul proaspăt recoltat a fost reânviată la Bucerdea Vinoasă, judeţul Alba, de către Asociaţia Tradition Group, o organizaţie cu profil cultural. In cadrul unei sărbători ce a antrenat întreaga comunitate, rodul câmpului a fost cinstit printr-un program artistic ce a cuprins cele mai vechi obiceiuri ale zonei.Obiectivul asociaţiei este redescoperirea şi conservarea tradiţiilor şi culturii în mediul rural. In ultimii ani asociaţia reusit să iniţieze o serie de contacte cu comunităţi româneşti din Europa, prin promovarea unor vechi obiceiuri şi tradiţii.