Analiza S.W.O.T a localității

                                          Infrastructură de transport, legături, potenţial natural

Puncte tari:
♦ sistemul de legături a traficului este bun
♦ potenţialul natural al regiunii se prezintă ca fiind o sursă sigură de subzistenţă
Puncte slabe:
♦ mediul natural deşi valoros nu este protejat în mod corespunzător
♦ infrastructura de acces este de proastă calitate
Oportunităţi:
♦ dezvoltarea comunei ar duce la dinamizarea vieţii în regiune
♦ turismul, accesul la piaţa agro-alimentară, reclama pe internet sunt numai
câteva dintre măsurile prevăzute
Pericole:
♦ populatia imbatraneste si scade
♦ măsurile de mediu nu se implementează
♦ nu există un ONG de mediu şi nici un studiu concret asupra factorilor de care sunt legaţi de mediu în mod direct


                                               Resurse umane, organizarea aşezărilor


Puncte tari:
♦ obiceiurile şi tradiţiile locale reprezintă valori importante
♦ există o viaţă socială şi culturală activă
♦ există continuitate pentru meseriile tradiţionale
Puncte slabe:
♦ migraţiune spre mediul urban şi străinătate
♦ interes scăzut al cetăţenilor pentru problemele comunităţii
Oportunităţi:
♦ implicarea sferei civile în procesul de dezvoltare
♦ parteneriate APL-ONG în folosul comunităţii
Pericole:
♦ dezechilibru demografic
♦ norme sociale şi morale care îşi pierd valoarea
♦ slaba organizare a sistemului administrativ


                                                           Infrastructură


Puncte tari:
♦ infrastructură instituţională bună
♦ gospodărirea localităţii în curs de dezvoltare
Puncte slabe:
♦ lipsa de resurse - în special financiare- la nivel local
♦ probleme organizatorice şi de gospodărire
Oportunităţi:
♦ posibilităţi de obţinere a unor resurse prin fondurile UE
♦ folosirea unor surse locale existente pentru infrastructură (materiale de construcţii)
Pericole:
♦ sistem imprevizibil de dezvoltare şi finanţare (criterii de eligibilitate care nu pot fi îndeplinite decât parţial la nivel local)


                                                  Viaţa economică, turismul


Puncte tari:
♦ potenţial turistic
♦ condiţii prielnice pentru turism cultural
♦ cultivarea pamântului şi creşterea animalelor este cea mai importantă sursă de venit în agricultură

Puncte slabe:
♦ agricultură cu eficienţă scăzută (fărâmiţarea proprietăţii agricole)
♦ lipsa fondurilor în agricultură
Oportunităţi:
♦ dezvoltarea turismului = dezvoltare comunitară
♦ programe pentru investitori: colaborare, parteneriate, credite performante
♦ programe existente pentru susţinerea agriculturii
♦ administraţia publică locală implicată în domeniul de dezvoltare
Pericole:
♦ membrii comunităţii nu se implică în căutarea de resurse noi