Alternative de dezvoltare

Agricultură şi zootehnie
 

Potenţialul agricol al comunei Ighiu este foarte mare, pretându-se unei game variate de culturi agricole şi creşterii animalelor. Zona are perspective de dezvoltare favorabile în toate sectoarele în urmatoarele condiţii:
♦ Realizarea de noi exploataţii agricole rentabile, exploatate mecanizat;
♦ Dotarea corespunzătoare din punct de vedere al maşinilor şi utilajelor agricole;
♦ Realizarea de lucrări de îmbunătăţiri funciare şi scoatere a terenurilor de sub influenţa inundaţiilor şi a băltirilor;
♦ Dezvoltarea creşterii animalelor;
♦ Realizare cadastru;


Industria


Dezvoltarea industriei prin valorifcarea potenţialului zonei şi a mâinii de lucru ieftină şi suficientă.Valorificarea potenţialului zonei prin infiinţarea de activităţi conexe activităţilor de construcţii: betoane, mortare, dale de beton, alte materiale de construcţii, etc.


Serviciile


Oamenii ospitalieri, diversitatea etnică, culturală şi religioasă, bucatele sănătoase tradiţionale, zonele pitoreşti de pe malul râului Ampoi cu potenţial de amenajare sunt tot atâtea motive şi atuuri de a demara o afacere în domeniul serviciilor de turism.
Potenţialul zonei aşteaptă să fie pus în valoare dar trebuie să învaţăm de la satele, care nu au deloc zone pitoreşti, oameni mai ospitalieri sau mai gospodari care îşi exploatează potenţialul turistic, că viaţa noastră şi locul în care trăim pot fi produse turistice de succes.
Amenajarea de spaţii de cazare în cadrul unor pensiuni turistice şi/sau agroturistice reprezintă o alternativă şi o necesitate pentru dezvoltarea socio-economică a comunei Ighiu.
Situată într-o zonă pitorească de dealuri, câmpii fertile şi luncă, comuna Ighiu are un sol ideal pentru agricultură şi creştere a animalelor. Zonele de deal cu păduri de foiase, lunca râului Ampoi şi zone peisagistice pot deveni puncte de atracţie pentru turiştii dornici să cunoască locuri autentic rurale.