Economia

Agricultura

În comuna Ighiu din suprafaţa totală de teren deţinută în anul 2007 predomină suprafeţele agricole într-un procent de 51,65% şi pădurile într-un procent de 41,55%.


Producţia agricolă

Culturile agricole care predomină pe teritoriul comunei Ighiu sunt cele de porumb, grâu, secară, orz, cartoful, sfeclă de zahăr, legumele şi zarzavaturile.


Creşterea animalelor

În comuna Ighiu creşterea animalelor acoperă nevoile proprii ale gospodăriilor. În această zonă creşterea păsărilor, ovinelor şi porcinelor predomină, deasemenea se mai cresc bovine, caprine, cabaline şi familii de albine.


Viticulura

Pe teritoriul comunei Ighiu există condiţii prielnice pentru cultivarea viţei de vie existând o suprafaţă cultivată anual de 143 ha.Este un domeniu de activitate ce a dat personalitate zonei in comparatie cu alte regiuni ale judetului Alba. Podgoriile si, mai ales, vinurile de la Sard, Ighiu, Bucerdea Vinoasa si, nu in ultimul rand, Telna sunt cunoscute de sute, poate chiar mii de ani, dupa unele surse.


Pomicultură

Este un domeniu ce a înregistrat o scădere semnificativă determinată în principal de lipsa dotărilor tehnice fiind reprezentată într-o proporţie mică printr-o suprafaţă de 7 ha.


Silvicultură

Datorită situării geografice a comunei Ighiu, pe pantele sud estice ale Munţilor Trascău, silvicultura este practicată în această zonă, existând o suprafaţă totală a pădurilor de 5340 ha. Pădurile sunt formate din raşinoase şi fag.


Piscicultură 

Teritoriul comunei Ighiu este drenat de râul Ampoi şi râul Ighiu, unde se poate practica pescuitul în bune condiţii. Fauna acvatică este bogată şi variată fiind reprezentataă de crap, mreană, clean, roşioară, paăstrav, scobar şi somn.


Industria 

Activităţile industriale desfăşurate în comuna Ighiu sunt variate ca şi domeniu de activitate acestea fiind în principal reprezentate de morărit, fabrica de sârmă, fabrica componente mobilă, construcţii, panificaţie, abator, carmangerie.


Comerţul

Se desfaşoară prin unităţi alimentare şi nealimentare din comună, existând un număr de peste 100 magazine.


Turism
În comuna Ighiu se pot vizita numeroasele monumente istorice care constituie un adevărat tezaur de istorie şi cultură pentru toti cei care îşi doresc să înveţe despre vremurile trecute. Alături de aceste monumente istorice se poate vizita Muzeul etnografic din Bucerdea Vinoasă şi Şard unde întâlnim aspecte ale vieţii la tară. Se pot vedea costume populare specifice zonei Ighiului, interioare ale caselor ţărăneşti, sunt redate ocupaţii cotidiene ale ţăranilor şi unelte specifice ocupaţiilor rurale.
În localitatea Ighiu există spaţii de cazare astfel:
  ♦Hanul Sfantu Gheorghe
  ♦Pensiunea Sunflower Inn
  ♦Conacul Boiresc Teleky
  ♦Complexul Turistic Terra Mythica